Oknoplast Kraków

Społeczeństwo to nie tylko zbiór ludzi, to zdecydowanie coś więcej. Żeby jednak móc je badać, trzeba pochylić się właśnie nad jednostkami, a także relacjami je łączącymi.

Konieczne jest poznanie ich psychiki. Psychologia społeczna – co już sugeruje jej nazwa – jest dziedziną z pogranicza psychologii i socjologii.

Przedmiotem jej badań jest, ogólnie rzecz biorąc, wpływ obecności i zachowania innych ludzi na jednostkę. Można powiedzieć, że jest to nauka, która bada procesy psychiczne i zachowania ludzkie w sytuacjach społecznych.

Psychologia społeczna jest bardzo młodą dyscypliną. Wyodrębniła się ona właściwie dopiero pod koniec XX wieku.

Zdaje się jednak, że bardzo prężnie się rozwija, a gromadzona przez nią wiedza jest bardzo użyteczna. Psychologowie społeczni korzystają z metod statystycznych, porównawczych, etnograficznych czy też eksperymentalnych.

Dzięki ich pracy możemy lepiej poznać samych siebie i świat, w którym żyjemy, co może nam pozwolić go udoskonalać i korygować.