hurtownia zabawek

Ile konfliktów społecznych, tyle pytań, ile pytań tyle odpowiedzi, a każda odpowiedź rodzi kolejne kontrowersje, sprzeczności, niezgodności, a zatem kolejny konflikt.

I tak zamyka się koło, które będzie ciągle kręcić się wokół jednego zasadniczego tematu.

Bowiem to, co nam wpajali nasi rodzice, mowa o pokoleniu jeszcze z początków lat dziewięćdziesiątych XX wieku, dzisiaj jest mało znaczące.

Ciągle słyszy się opinie starszych to dzisiejsze pokolenie, ta współczesna młodzież, ale tak naprawę wśród niej jest jeszcze sporo osób, które nie odwróciły się od ideologii, religii i przekonań.

Jednak tylko silne oparcie, wpajanie i ciągłe przekonywanie może wspomóc ich w odkryciu tej dobrej drogi, którą powinni kroczyć.

Dlatego też wszelkie konflikty są potrzebne, aby w końcu zwrócić uwagę na zło, nienawiść, zniewieściałość i brak własnych racji, ale przede wszystkim na zrozumienie, że wpajane wartości mają sens i odgrywają znaczącą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu społeczeństwa.