okna Sprzedajemy ornaty http://ornaty.pl/pol_m_Szaty-Liturgiczne_Ornaty-227.html każdy ornat pieknie haftowany

Naukowcy opracowali wiele metod za pomocą których można badać społeczeństwo. Oczywiście, to na którą z nich w danym momencie trzeba się zdecydować, zależy od przedmiotu badań oraz ich charakteru. Jedną z metod, z których można wybierać, jest metoda statystyczna. Stosuje się ją wtedy, kiedy chce się poznać pewne prawidłowości odnoszące się do zjawisk masowych. Chodzi tutaj na przykład o problematykę demograficzną, socjologiczną czy też ekonomiczną (warto zaznaczyć, że ekonomia również zaliczana jest do grona nauk humanistycznych, o czym nie wszyscy wiedzą).

Po przeprowadzeniu badań statystycznych tworzy się specjalne zestawienia w postaci tabel. Te z kolei stanowią cenne źródło do różnorakich analiz. Część z nich publikowana jest na przykład w rocznikach statystycznych. Wyniki badań można także przedstawić na różnego rodzaju wykresach, co pozwala chociażby na ujmowanie określonych zjawisk w pewnym okresie czasu. Chociaż tak naprawdę nie istnieje statystyczny człowiek, to jednak metody statystyczne bardzo przydają się w naukach społecznych.