dekoracja na ścianę 3d Stuły kapłańskie http://ornaty.pl/pol_m_Szaty-Liturgiczne_Stuly-229.html haftowana stuła Haftina Atelier

Pojęcie „eksperyment naukowy” kojarzy się nam głównie z naukami ścisłymi, jednak metoda eksperymentalna znajduje zastosowanie również w humanistyce. Dzięki niej można na przykład badać zjawiska polityczne bądź gospodarcze.

Kiedy przeprowadza się eksperymenty laboratoryjne, to oddziałuje się na dany przedmiot na różne sposoby (na przykład temperaturą, ciśnieniem, substancją chemiczną…). Naukowiec dokonuje więc pewnej ingerencji, żeby sprawdzić, jak przedmiot badań będzie zachowywał się w określonych okolicznościach.

W naukach humanistycznych metoda eksperymentalna nie jest już jednak związana z jakąkolwiek czynną ingerencją. Naukowiec pozostaje obserwatorem i nie stara się zmieniać rzeczywistości, tylko rejestrować przebieg określonych procesów społecznych.

Jak widać, eksperymenty na ludziach niekoniecznie muszą być niemoralne i kontrowersyjne. W naukach społecznych z pewnością takie one nie są, a metoda eksperymentalna ma tutaj wiele wartościowych zastosowań.