Podzielenie pokoju z jednym oknem – czy jest możliwe?