Społeczeństwo konsumenckie – jak zmieniają się trendy w tej dziedzinie